ABSTRACTION: between Representation and Non-representation

Virtual Reality
September 10, 2020

Installation video of:

ABSTRACTION: From Representation to Non-representation

September 10, 2020 - November 3, 2020

02879, 73, Seongbuk-ro 31-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

Jason Haam Video ©eazel.art